Snart är 2017 till ända och vi kan konstatera att vindmässigt har 2017 varit ett normalår.

Fram tom. november har våra vindkraftverk producerat 818 kWh/andel. Om det i december blåser som tidigare år i snitt, kommer produktionen att hamna kring 920 kWh/ andel. Det blir i paritet med snittproduktionen de senaste sju åren som ligger på 936 kWh/andel.

2017 har inneburit en betydande organisatorisk förändring av arbetet för styrelsen. Gunilla Emanuelsson slutade sin anställning i maj. Innan dess gjordes en upphandling av medlemshantering mm. som Gunilla utfört, så att de nu sköts av Svevind Solution AB

Redogörarna som tidigare skött redovisningen, lämnade uppdraget efter färdigställande av bokslutet för 2016. Efter upphandling godtogs offert från PWC, som nu sköter redovisningen.

Under året har inga större haverier eller störningar drabbat våra vindkraftverk. Detta innebär att den likviditetsförstärkning som den högre driftsavgiften 2017 innebar, kommer att i allt väsentligt att överföras till 2018 år underhållsbudget.

Elcertifikaten ligger på en fortsatt låg prisnivå, Årets försäljning av dessa kommer att inbringa ca.1500 Kkr till föreningen

Årsmötet 2018 är planerat till andra veckan i april, mer information kommer senare.

 

Styrelsen önskar alla Kvarkenvindsdelägare,

ett Gott nytt vindår 2018

724 kWh

Produktion per andel till och med Oktober 2023

Under oktober producerade föreningens verk totalt 3 245 256 kWh. Det innebär 84 kWh per andel. Vilket är 58% bättre än samma månad 2016.

Till och med oktober är produktionen 726 kWh per andel. Motsvarande period föregående år var produktionen 621 kWh per andel.

724 kWh

Produktion per andel till och med Oktober 2023

September månad producerade föreningens verk 52 kWh per andel. Vilket är ungefär samma nivå som samma månad under förra året. Till och med september är produktionen 642 kWh per andel. Motsvarande period föregående år var produktionen 568 kWh per andel.

724 kWh

Produktion per andel till och med Oktober 2023

Under augusti månad producerade föreningens verk 71 kWh per andel. Till och med augusti är produktionen 590 kWh per andel. Motsvarande period föregående år var produktionen 515 kWh per andel. Hitintills under 2017 så ligger vi 14 % än samma period ifjol.

724 kWh

Produktion per andel till och med Oktober 2023

Under juli månad producerade föreningens verk 49 kWh per andel. Till och med juli är produktionen 519 kWh per andel. Motsvarande period föregående år var produktionen 454 kWh per andel.

724 kWh

Produktion per andel till och med Oktober 2023

Under juni producerade föreningens verk totalt 1 990 090 kWh. Det innebär 52 kWh per andel. Till och med juni är produktionen 470 kWh per andel. Motsvarande period föregående år var produktionen 406 kWh per andel.

724 kWh

Produktion per andel till och med Oktober 2023

Föreningen

Kvarkenvinden ekonomisk förening bildades december 1997. Sommaren 1998 togs föreningens första vindkraftverk i drift på piren i Holmsunds hamn utanför Umeå. Efter att det första verket stod klart så insåg vi att vindkraft var ett ekonomiskt och miljöriktigt alternativ och sökte tillstånd för ytterligare ett verk.

Läs mer här »

Produktion per andel till och med Oktober 2023

Du måste vara inloggad för att få åtkomst till detta innehåll.

Information från styrelsen 2023-10-19

Du måste vara inloggad för att få åtkomst till detta innehåll.

Produktion per andel till och med September 2023

Du måste vara inloggad för att få åtkomst till detta innehåll.

Kvarkenvinden