Om Kvarkenvinden

Kvarkenvinden 1 kooperativ ekonomisk förening bildades i december 1997. Sommaren 1998 togs föreningens första vindkraftverk i drift på piren utanför Umeå Hamn i Holmsund. Efter att det första verket stod klart insåg vi att vindkraft är ett ekonomiskt och miljöriktigt alternativ och sökte tillstånd för ytterligare ett verk.

Det tog många år att få tillstånd men i början av maj 2007 togs vårt andra vindkraftverk i drift, Vestas 3MW, ett av Sveriges då största vindkraftverk. Under 2009 expanderade föreningen kraftigt till sju vindkraftverk. I oktober 2021 köptes ytterligare ett vindkraftverk och för närvarande snurrar åtta vindkraftverk ägda av Kvarkenvinden.

Placeringen av våra vindkraftverk:

  • Två vindkraftverk står på piren utanför Umeå Hamn i Holmsund, öster om Umeå,
  • två verk finns i Bliekevare, Dorotea, nordväst om Umeå,
  • ett verk i Hörnefors, strax söder om Umeå och
  • tre verk på Granberget i den norra grannkommunen Robertsfors.

Under Våra vindkraftverk hittar du mer information om de vindkraftverk föreningen äger.

Föreningen har sitt säte i Umeå och styrelsen består av kompetenta ledamöter som är kunniga och har ett djupt engagemang för vindkraft. Deras arbete bygger på förtroende och stort ansvar.

Ordinarie årsstämma hålls en gång per år, senast 30 juni, och kallelse skickas minst två veckor i förväg. Vi försöker arbeta så miljövänligt som möjligt vilket innebär att vi skickar mail till dig som har e-postadress registrerad hos oss och i annat fall med brev per post. På medlemssidorna under Årsstämma finns protokoll med bilagor tillgängliga.

Vår vision är att produktionen ska bedrivas kostnadseffektivt och för att uppnå detta har vi bra avtal gällande drift och underhåll. Vi har kontinuerlig uppföljning av våra avtal och givetvis har vi även tecknat försäkringar för vår verksamhet.

De grundläggande ändamålen är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i egen regi producera miljövänlig och billig elenergi för egen konsumtion. All, genom föreningen, genererad vindenergi ägs av medlemmarna.

Föreningen består av drygt 2 000 medlemmar, både fysiska och juridiska personer, som totalt äger 38 564 andelar.

Andelstorget finns andelar till försäljning om du är intresserad av att satsa på en investering i ett miljöriktigt alternativ.

Välkommen du också!

Styrelsen

HANS LINDBERG
Ordförande
Tel: 070-645 68 95

STEFFAN ENQUIST
Ordinarie ledamot
Tel: 070-330 88 87

ERIK ÅGREN
Ordinarie ledamot
Tel: 070-680 05 86

BERNT HEGEBECK
Ordinarie ledamot
Tel: 070-576 25 63

ULF PANTZARE
Ordinarie ledamot
Tel: 070-368 14 87

KJELL MARKSTRÖM
Suppleant
Tel: 070-323 63 65

OLOV JOHANSSON
Suppleant
Tel: 070-323 63 50

MARIANNE LAMPINEN
Kanslist
Tel: 090-12 53 45