Årsstämma 2023

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 2023

Bilaga 1 Närvarolista 2023

Bilaga 2 Årsredovisning 2022

Bilaga 3 Revisionsberättelse 2022

Bilaga 4 Verksamhetsplan 2023

Bilaga 5 Driftsbudget 2023

Bilaga 6 Valberedningens förslag 2023

Dagordning Ordinarie föreningsstämma 2023

 

Årsstämma 2022

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 2022

Bilaga 1 Närvarolista 2022

Bilaga 2 Årsredovisning 2021 + Revisionsberättelse 2021

Bilaga 3 Förslag till Stadgar 2022-05-17 + Ändringar Stadgar

Bilaga 4 Skrivelse angående förslag till stadgar 2022-05-17

Bilaga 5 Verksamhetsplan 2022

Bilaga 6 Driftsbudget 2022

Bilaga 7 Valberedningens förslag 2022

Dagordning Ordinarie föreningsstämma 2022

 

Kvarkenvinden