Årsstämma 2022

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 2022

Bilaga 1 Närvarolista 2022

Bilaga 2 Årsredovisning 2021 + Revisionsberättelse 2021

Bilaga 3 Förslag till Stadgar 2022-05-17 + Ändringar Stadgar

Bilaga 4 Skrivelse angående förslag till stadgar 2022-05-17

Bilaga 5 Verksamhetsplan 2022

Bilaga 6 Driftsbudget 2022

Bilaga 7 Valberedningens förslag 2022

Dagordning Ordinarie föreningsstämma 2022

 

Årsstämma 2021

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 2021

Bilaga 1 Närvarolista 2021

Bilaga 2 Årsredovisning 2020

Bilaga 3 Revisionsberättelse 2020

Bilaga 4 Förslag till stadgar 2020-05-01

Bilaga 5 PM angående Stadgar från Advokatbolaget

Bilaga 6 Verksamhetsplan 2021

Bilaga 7 Driftsbudget 2021

Bilaga 8 Valberedningens förslag 2021

Dagordning Ordinarie föreningsstämma 2021

Kvarkenvinden