Förnyelsebart utan slutförvaring!

Det finns många fördelar med vindkraft.
En av de bästa fördelarna måste vara att bränslet är gratis med fri leverans och förnyas hela tiden utan att släppa ut några avgaser.
Ingen har väl heller hört talas om slutförvaring av uttjänad vind?  

Tack för att du är med och tar hand om miljön med oss på Kvarkenvinden!

748 kWh

Produktion per andel till och med Oktober 2022

Föreningen

Kvarkenvinden ekonomisk förening bildades december 1997. Sommaren 1998 togs föreningens första vindkraftverk i drift på piren i Holmsunds hamn utanför Umeå. Efter att det första verket stod klart så insåg vi att vindkraft var ett ekonomiskt och miljöriktigt alternativ och sökte tillstånd för ytterligare ett verk.

Läs mer här »

Produktion per andel till och med Oktober 2022

Du måste vara inloggad för att få åtkomst till detta innehåll.

Information från styrelsen 2022-11

Information från styrelsen 2022-11

Produktion per andel till och med September 2022

Du måste vara inloggad för att få åtkomst till detta innehåll.

Kvarkenvinden