Förnyelsebart utan slutförvaring!

Det finns många fördelar med vindkraft. Bland annat är bränslet gratis och förnyas hela tiden utan att släppa ut några avgaser eller någon slutförvaring att tänka på.
Tack för att Du tar hand om miljön tillsammans med oss på Kvarkenvinden!

Om du vill ha energispartips klicka på; Varje kWh räknas

901 kWh

Produktion per andel till och med December 2022

Föreningen

Kvarkenvinden ekonomisk förening bildades december 1997. Sommaren 1998 togs föreningens första vindkraftverk i drift på piren i Holmsunds hamn utanför Umeå. Efter att det första verket stod klart så insåg vi att vindkraft var ett ekonomiskt och miljöriktigt alternativ och sökte tillstånd för ytterligare ett verk.

Läs mer här »

Produktion per andel till och med December 2022

Du måste vara inloggad för att få åtkomst till detta innehåll.

Julhälsning 2022

God Jul & Gott Nytt År 2022

Produktion per andel till och med November 2022

Du måste vara inloggad för att få åtkomst till detta innehåll.

Kvarkenvinden