Om Kvarkenvindens vindkraftverk

Kvarkenvinden äger fyra vindkraftverk av modell Vestas och fyra vindkraftverk av modell Enercon. Tre av våra vindkraftverk ligger i elområde SE1 och fem ligger i elområde SE2.

Våra två vindkraftverk på piren utanför Umeå Hamn i Holmsund är båda 78 meter höga och ligger i elområde SE2. Det ena verket är en 3 MW Vestas som togs i bruk 2007 och det andra är en 2 MW Vestas som togs i bruk 2009. Båda verken har en rotordiameter på 90 m och en svept yta på 6 362 m2.

Våra två vindkraftverk i Bliekevare i Dorotea är 78 meter höga och båda är 2 MW Vestas och togs i bruk 2009. Dessa vindkraftverk ligger i elområde SE2.

Vårt vindkraftverk på Bådahällan i Hörnefors är 98 meter högt och en 2 MW Enercon som togs i bruk 2009. Även detta vindkraftverk ligger i elområde SE2.

Våra tre vindkraftverk på Granberget i Robertsfors är alla 98 meter höga och ligger i elområde SE1. Alla tre vindkraftverken är av modell 2 MW Enercon och togs i bruk 2009.

Vindbrukskollen kan du gå in och se var i Västerbotten våra vindkraftverk ligger.

Föreningens målproduktion är 1 000 kWh per andel och år vilket ger en total förväntad årsproduktion på 38 605 000 kWh per år.

Varje månad redovisas Produktion per andel där du kan se statistik över produktionen från våra vindkraftverk.

Under 2023 fördelade sig produktionen per månad enligt följande;

Under 2023 fördelade sig produktionen per vindkraftverk enligt följande;

Produktion av 1 MWh vindel minskar koldioxidutsläppen med 850 kg. I det perspektivet räddar våra vindkraftverk miljön från cirka 32 300 000 kg koldioxid per år.

Energi och effekt

Energi definieras som rörelse eller förmåga till rörelse.
Energi = effekt x tid, det vill säga ett mängdbegrepp som mäts i wattimmar.
1 000 wattimmar blir 1 kWh, den enhet som hushåll mäter sin konsumtion i.