Vad betyder orden?

Andelar;
föreningen är uppdelad i 38 564 andelar som ägs av medlemmar

Andelsbevis;
ett bevis på hur många andelar en medlem äger

Andelstorg;
en sida som innehåller annonser med andelar som köpes och säljes

Avräkning;
den producerade vindelen dras av från den förbrukade vindelen

Balansansvar;
det ekonomiska ansvaret för att en elleverantör levererar lika mycket el som deras kunder förbrukar

Börsel;
el där prissättningen följer elbörsen Nord Pools spotpriser

Börspris;
ett månadsmedelvärde, vad det genomsnittliga priset för el var den aktuella månaden

Driftavgift;
kostnad för vindel baserad på hur många andelar som ägs, beslutas på föreningsstämman och betalas en gång per år

Effekt;
den mängd elenergi som förbrukas eller produceras, mäts i watt (W)

Elabonnemang;
för att få el behövs två avtal, ett för att använda elnätet och ett för att köpa elen som används

Elcertifikat;
ett stöd, som ges till elproducenter med förnybar el på marknaden, för att främja förnybar energiproduktion i Sverige

Elhandelsavtal;
ett avtal med det företag som du köper din el ifrån

Elnätsavtal;
ett avtal med det företag som äger elnätet där du bor

Energi;
är rörelse eller förmåga till rörelse,
Energi (kWh) = effekt (W) x tid (h) / 1 000

Energiskatt;
en fast kostnad som tas ut för varje enskild kWh (kilowattimme) el som använts

Forum;
en sida där medlemmar kan diskutera, kommentera och dela tankar

Forumregler;
de regler som gäller för vårt Forum

Föreningsstämma;
möte för föreningens medlemmar, även kallad Årsstämma, hålls en gång per år

Generator;
omvandlar rörelseenergi till elektricitet

Insatsbevis;
tidigare benämning på Andelsbevis

Kivra;
en digital brevlåda dit till exempel fakturor kan skickas

Köpeavtal;
ett avtal som undertecknas av både köpare och säljare som en trygghet och ett bevis för vad de kommit överens om

Medlemsavgift;
kostnad för att vara medlem i föreningen, betalas en gång per år

Motion;
en skrivelse från en medlem som önskar att ett visst ärende ska behandlas på ordinarie föreningsstämma

Målproduktion;
det antal kWh (kilowattimmar) föreningen vill uppnå under ett år

Rotorblad;
de tre bladen, eller propellrarna, på ett vindkraftverk

Rösträtt;
den som äger minst 4 andelar har en röst i föreningen och ges möjlighet att aktivt delta i beslutsfattandet på föreningsstämman

Spotpris;
det pris elbolag köper in elen för och som sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool och styrs av tillgång och efterfrågan

Stadgar;
ett dokument med de regler som gäller för föreningen

Tilläggsel;
den el som eventuellt behöver köpas till om förbrukad vindel är större än producerad vindel

Transformator;
omvandlar elen till rätt spänning så att den kan levereras ut på elnätet

Ursprungsgarantier;
ett elektroniskt certifikat som visar hur elen är producerad och utfärdas för varje producerad MWh (megawattimme)

Vindel;
den el som produceras via vindkraftverk

Vindenergi;
den energi som produceras via vindkraftverk

Watt;
måttenhet för effekt, hur fort en energiomvandling sker, ett mått på hur mycket el som går åt per sekund eller timme

Årsstämma;
möte för föreningens medlemmar, även kallad Föreningsstämma, hålls en gång per år

Överlåtelse;
när andelar byter ägare

Överlåtelseavtal;
ett avtal som fylls i och skrivs under av både säljare och köpare för att andelarna ska kunna byta ägare