Snart är 2017 till ända och vi kan konstatera att vindmässigt har 2017 varit ett normalår.

Fram tom. november har våra vindkraftverk producerat 818 kWh/andel. Om det i december blåser som tidigare år i snitt, kommer produktionen att hamna kring 920 kWh/ andel. Det blir i paritet med snittproduktionen de senaste sju åren som ligger på 936 kWh/andel.

2017 har inneburit en betydande organisatorisk förändring av arbetet för styrelsen. Gunilla Emanuelsson slutade sin anställning i maj. Innan dess gjordes en upphandling av medlemshantering mm. som Gunilla utfört, så att de nu sköts av Svevind Solution AB

Redogörarna som tidigare skött redovisningen, lämnade uppdraget efter färdigställande av bokslutet för 2016. Efter upphandling godtogs offert från PWC, som nu sköter redovisningen.

Under året har inga större haverier eller störningar drabbat våra vindkraftverk. Detta innebär att den likviditetsförstärkning som den högre driftsavgiften 2017 innebar, kommer att i allt väsentligt att överföras till 2018 år underhållsbudget.

Elcertifikaten ligger på en fortsatt låg prisnivå, Årets försäljning av dessa kommer att inbringa ca.1500 Kkr till föreningen

Årsmötet 2018 är planerat till andra veckan i april, mer information kommer senare.

 

Styrelsen önskar alla Kvarkenvindsdelägare,

ett Gott nytt vindår 2018