Under oktober producerade föreningens verk totalt 3 245 256 kWh. Det innebär 84 kWh per andel. Vilket är 58% bättre än samma månad 2016.

Till och med oktober är produktionen 726 kWh per andel. Motsvarande period föregående år var produktionen 621 kWh per andel.