Under juli månad producerade föreningens verk 49 kWh per andel. Till och med juli är produktionen 519 kWh per andel. Motsvarande period föregående år var produktionen 454 kWh per andel.