Under juni producerade föreningens verk totalt 1 990 090 kWh. Det innebär 52 kWh per andel. Till och med juni är produktionen 470 kWh per andel. Motsvarande period föregående år var produktionen 406 kWh per andel.