September månad producerade föreningens verk 52 kWh per andel. Vilket är ungefär samma nivå som samma månad under förra året. Till och med september är produktionen 642 kWh per andel. Motsvarande period föregående år var produktionen 568 kWh per andel.