Under augusti månad producerade föreningens verk 71 kWh per andel. Till och med augusti är produktionen 590 kWh per andel. Motsvarande period föregående år var produktionen 515 kWh per andel. Hitintills under 2017 så ligger vi 14 % än samma period ifjol.