GDPR

När du blir medlem i Kvarkenvinden och skriver under ett Överlåtelseavtal godkänner du samtidigt att personuppgifter registreras i vårt medlemsregister och behandlas enligt GDPR, General Data Protection Regulation.

De uppgifter som registreras i vårt medlemsregister är

 • medlemsnummer,
 • namn,
 • personnummer,
 • e-postadress,
 • telefonnummer,
 • postadress,
 • startdatum,
 • Kivra, vilket är kopplat till ditt personnummer, samt
 • fakturor.

Kvarkenvinden har ett medlemsregister för att

 • veta hur många andelar varje medlem äger,
 • kunna skicka ut kallelse till föreningsstämman samt
 • kunna skicka faktura med medlems- och driftavgift.

När en överlåtelse genomförs kontaktar vi Umeå Energi, som sköter avräkningen och har balansansvaret för dig som medlem, och meddelar dem att andelar byter ägare. De uppgifter vi lämnar till Umeå Energi är namn, medlems- och personnummer på både säljare och köpare samt antal andelar som överlåts.

Som medlem i Kvarkenvinden har du rätt att

 • få tillgång till dina personuppgifter,
 • få felaktiga personuppgifter rättade,
 • få dina personuppgifter raderade när de inte längre är nödvändiga,
 • få veta hur länge personuppgifterna lagras samt
 • lämna in klagomål till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse och du får kontakt genom att

 • skicka ett meddelande till info@kvarkenvinden.se,
 • ringa 090-12 53 45 eller
 • skicka ett brev med post till Kvarkenvinden, Norra Obbolavägen 89, 904 22 UMEÅ.
Kvarkenvinden