Förnyelsebart utan
slutförvaring

Det finns många fördelar med vindkraft. En av de bästa fördelarna måste vara att bränslet är gratis med fri leverans och förnyas hela tiden utan att släppa ut några avgaser. Ingen har väl heller hört talas om slutförvaring av uttjänad vind?

Tack för att du tar hand om miljön med oss på Kvarkenvinden!

726 kWh

Produktion per andel till och med oktober 2017

Föreningen

Kvarkenvinden ekonomisk förening bildades december 1997. Sommaren 1998 togs föreningens första vindkraftverk i drift på piren i Holmsunds hamn utanför Umeå. Efter att det första verket stod klart så insåg vi att vindkraft var ett ekonomiskt och miljöriktigt alternativ och sökte tillstånd för ytterligare ett verk.

Läs mer här »

84 kWh per andel i oktober

Under oktober producerade föreningens verk totalt 3 245 256 kWh. Det innebär 84 kWh per andel. Vilket är 58% bättre än samma...

52 kWh per andel i september månad

September månad producerade föreningens verk 52 kWh per andel. Vilket är ungefär samma nivå som samma månad under förra året. Till och...

71 kWh per andel i augusti

Under augusti månad producerade föreningens verk 71 kWh per andel. Till och med augusti är produktionen 590 kWh per andel. Motsvarande period...

Kvarkenvinden