Förnyelsebart utan
slutförvaring

Det finns många fördelar med vindkraft. En av de bästa fördelarna måste vara att bränslet är gratis med fri leverans och förnyas hela tiden utan att släppa ut några avgaser. Ingen har väl heller hört talas om slutförvaring av uttjänad vind?

Tack för att du tar hand om miljön med oss på Kvarkenvinden!

864 kWh

Produktion per andel till och med december 2016

Föreningen

Kvarkenvinden ekonomisk förening bildades december 1997. Sommaren 1998 togs föreningens första vindkraftverk i drift på piren i Holmsunds hamn utanför Umeå. Efter att det första verket stod klart så insåg vi att vindkraft var ett ekonomiskt och miljöriktigt alternativ och sökte tillstånd för ytterligare ett verk.

Läs mer här »

126 kWh per andel i december

Vilken avslutning av året. December månad blev året bästa månad produktionsmässigt. Föreningens verk producerade totalt 4 870 872 kWh.  

116 kWh per andel i november

Nu har vindarna vänt. Under november har det varit gynnsamma vindar och föreningens verk har producerat totalt 4 499 778 kWh. All...

53 kWh per andel i oktober

Under oktober har det, som tidigare i år, varit mycket svaga vindar. Föreningens verk producerade totalt 2 054 940 kWh under oktober....

Kvarkenvinden