Förnyelsebart utan
slutförvaring

Det finns många fördelar med vindkraft. En av de bästa fördelarna måste vara att bränslet är gratis med fri leverans och förnyas hela tiden utan att släppa ut några avgaser. Ingen har väl heller hört talas om slutförvaring av uttjänad vind?

Tack för att du tar hand om miljön med oss på Kvarkenvinden!

568 kWh

Produktion per andel till och med september 2016

vindsnurra-illus
Föreningen

Kvarkenvinden ekonomisk förening bildades december 1997. Sommaren 1998 togs föreningens första vindkraftverk i drift på piren i Holmsunds hamn utanför Umeå. Efter att det första verket stod klart så insåg vi att vindkraft var ett ekonomiskt och miljöriktigt alternativ och sökte tillstånd för ytterligare ett verk.

Läs mer här »

53 kWh per andel i september

Föreningens verk producerade totalt 2 050 995 kWh i september.

61 kWh per andel i augusti

Föreningens verk producerade totalt 2 634 047 kWh under augusti.

48 kWh per andel i juli

Föreningens verk producerade 1 851 655 kWh under juli.

Kvarkenvinden