Förnyelsebart utan
slutförvaring

Det finns många fördelar med vindkraft. En av de bästa fördelarna måste vara att bränslet är gratis med fri leverans och förnyas hela tiden utan att släppa ut några avgaser. Ingen har väl heller hört talas om slutförvaring av uttjänad vind?

Tack för att du tar hand om miljön med oss på Kvarkenvinden!

454 kWh

Produktion per andel till och med juli 2016

vindsnurra-illus
Föreningen

Kvarkenvinden ekonomisk förening bildades december 1997. Sommaren 1998 togs föreningens första vindkraftverk i drift på piren i Holmsunds hamn utanför Umeå. Efter att det första verket stod klart så insåg vi att vindkraft var ett ekonomiskt och miljöriktigt alternativ och sökte tillstånd för ytterligare ett verk.

Läs mer här »

48 kWh per andel i juli

Föreningens verk producerade 1 851 655 kWh under juli.

Produktionen för juli

Vi saknar några uppgifter för att kunna sammanställa produktionen för juli. Förhoppningsvis ska vi kunna redovisa den på måndag den 8 augusti.

Semesterstängt

Kansliet har nu stängt för semester. Vi är åter på plats måndag den 8 augusti. Vi önskar er alla en trevlig sommar!

Kvarkenvinden