Förnyelsebart utan
slutförvaring

Det finns många fördelar med vindkraft. En av de bästa fördelarna måste vara att bränslet är gratis med fri leverans och förnyas hela tiden utan att släppa ut några avgaser. Ingen har väl heller hört talas om slutförvaring av uttjänad vind?

Tack för att du tar hand om miljön med oss på Kvarkenvinden!

418 kWh

Produktion per andel till och med maj 2017

Föreningen

Kvarkenvinden ekonomisk förening bildades december 1997. Sommaren 1998 togs föreningens första vindkraftverk i drift på piren i Holmsunds hamn utanför Umeå. Efter att det första verket stod klart så insåg vi att vindkraft var ett ekonomiskt och miljöriktigt alternativ och sökte tillstånd för ytterligare ett verk.

Läs mer här »

Ändrad telefontid nationaldagen 6:e juni

Sveriges nationaldag den 6:e juni är telefonväxeln stängd. Ny öppettid är onsdag den 7:e juni mellan 10.00-12.00  

60 kWh per andel i maj

Föreningens verk producerade totalt 2 317 104 kWh under maj.

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2017

Nu kan du som är medlem läsa protokollet med bilagor från den ordinarie föreningsstämman den 5 april 2017. När du loggat in...

Kvarkenvinden