Förnyelsebart utan
slutförvaring

Det finns många fördelar med vindkraft. En av de bästa fördelarna måste vara att bränslet är gratis med fri leverans och förnyas hela tiden utan att släppa ut några avgaser. Ingen har väl heller hört talas om slutförvaring av uttjänad vind?

Tack för att du tar hand om miljön med oss på Kvarkenvinden!

302 kWh

Produktion per andel till och med april 2016

vindsnurra-illus
Föreningen

Kvarkenvinden ekonomisk förening bildades december 1997. Sommaren 1998 togs föreningens första vindkraftverk i drift på piren i Holmsunds hamn utanför Umeå. Efter att det första verket stod klart så insåg vi att vindkraft var ett ekonomiskt och miljöriktigt alternativ och sökte tillstånd för ytterligare ett verk.

Läs mer här »

55 kWh per andel i april

Föreningens verk producerade 2 113 321 kWh under april. Det innebär 55 kWh per andel.  

55 kWh per andel i mars

Föreningens verk producerade totalt 2 137 555 kWh under mars. Det innebär att produktionen till och med mars är 248 kWh per...

Glad Påsk

Vi önskar er alla Glad Påsk!

Kvarkenvinden