Förnyelsebart utan
slutförvaring

Det finns många fördelar med vindkraft. En av de bästa fördelarna måste vara att bränslet är gratis med fri leverans och förnyas hela tiden utan att släppa ut några avgaser. Ingen har väl heller hört talas om slutförvaring av uttjänad vind?

Tack för att du tar hand om miljön med oss på Kvarkenvinden!

348 kWh

Produktion per andel till och med maj 2016

vindsnurra-illus
Föreningen

Kvarkenvinden ekonomisk förening bildades december 1997. Sommaren 1998 togs föreningens första vindkraftverk i drift på piren i Holmsunds hamn utanför Umeå. Efter att det första verket stod klart så insåg vi att vindkraft var ett ekonomiskt och miljöriktigt alternativ och sökte tillstånd för ytterligare ett verk.

Läs mer här »

Trevlig Midsommar!

Vi önskar er alla en Trevlig Midsommar!

46 kWh per andel i maj

Föreningens verk producerade totalt 1 762 521 kWh under maj. Det innebär 46 kWh per andel. Jämfört med tidigare år så har...

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2016

Nu kan du som är medlem läsa protokollet med bilagor från ordinarie föreningsstämman den 10 maj 2016. När du loggat in klickar...

Kvarkenvinden