Förnyelsebart utan
slutförvaring

Det finns många fördelar med vindkraft. En av de bästa fördelarna måste vara att bränslet är gratis med fri leverans och förnyas hela tiden utan att släppa ut några avgaser. Ingen har väl heller hört talas om slutförvaring av uttjänad vind?

Tack för att du tar hand om miljön med oss på Kvarkenvinden!

138 kWh

Produktion per andel till och med januari 2017

Föreningen

Kvarkenvinden ekonomisk förening bildades december 1997. Sommaren 1998 togs föreningens första vindkraftverk i drift på piren i Holmsunds hamn utanför Umeå. Efter att det första verket stod klart så insåg vi att vindkraft var ett ekonomiskt och miljöriktigt alternativ och sökte tillstånd för ytterligare ett verk.

Läs mer här »

Ordinarie årsstämma 2017

Den ordinarie årsstämman 2017 hålls den 5 april 2017. Kallelse skickas enligt stadgarna.

138 kWh per andel i januari

Härlig start på året! Året har börjat otroligt bra med gynnsamma vindar. Föreningens verk producerade 5 319 006 kWh under januari.

126 kWh per andel i december

Vilken avslutning av året. December månad blev året bästa månad produktionsmässigt. Föreningens verk producerade totalt 4 870 872 kWh.  

Kvarkenvinden