Förnyelsebart utan slutförvaring

Det finns många fördelar med vindkraft. En av de bästa fördelarna måste vara att bränslet är gratis med fri leverans och förnyas hela tiden utan att släppa ut några avgaser. Ingen har väl heller hört talas om slutförvaring av uttjänad vind?

Tack för att du tar hand om miljön med oss på Kvarkenvinden!

659 kWh

Produktion per andel till och med September 2019

Föreningen

Kvarkenvinden ekonomisk förening bildades december 1997. Sommaren 1998 togs föreningens första vindkraftverk i drift på piren i Holmsunds hamn utanför Umeå. Efter att det första verket stod klart så insåg vi att vindkraft var ett ekonomiskt och miljöriktigt alternativ och sökte tillstånd för ytterligare ett verk.

Läs mer här »

Problem med forum och andelstorg

Plattformen som hemsidan ligger på håller på att bytas mot en ny. Därför funkar forumet och andelstorget just nu. Men vill hoppas...

Vill du köpa andelar fast du inte ännu är medlem?

Vill Du värna miljön, producera Din egen Gröna el, och spara en slant? Köp andelar i Kvarkenvinden och bli medlem! Vi hjälper...

Noteringar från styrelsemötet 2019-10-09

Du måste vara inloggad för att få åtkomst till detta innehåll.

Kvarkenvinden