Förnyelsebart utan
slutförvaring

Det finns många fördelar med vindkraft. En av de bästa fördelarna måste vara att bränslet är gratis med fri leverans och förnyas hela tiden utan att släppa ut några avgaser. Ingen har väl heller hört talas om slutförvaring av uttjänad vind?

Tack för att du tar hand om miljön med oss på Kvarkenvinden!

519 kWh

Produktion per andel till och med juli 2017

Föreningen

Kvarkenvinden ekonomisk förening bildades december 1997. Sommaren 1998 togs föreningens första vindkraftverk i drift på piren i Holmsunds hamn utanför Umeå. Efter att det första verket stod klart så insåg vi att vindkraft var ett ekonomiskt och miljöriktigt alternativ och sökte tillstånd för ytterligare ett verk.

Läs mer här »

49 kWh per andel i juli månad

Under juli månad producerade föreningens verk 49 kWh per andel. Till och med juli är produktionen 519 kWh per andel. Motsvarande period föregående år...

52 kWh per andel i juni

Under juni producerade föreningens verk totalt 1 990 090 kWh. Det innebär 52 kWh per andel. Till och med juni är produktionen 470...

60 kWh per andel i maj

Föreningens verk producerade totalt 2 317 104 kWh under maj.

Kvarkenvinden