Förnyelsebart utan
slutförvaring

Det finns många fördelar med vindkraft. En av de bästa fördelarna måste vara att bränslet är gratis med fri leverans och förnyas hela tiden utan att släppa ut några avgaser. Ingen har väl heller hört talas om slutförvaring av uttjänad vind?

Tack för att du tar hand om miljön med oss på Kvarkenvinden!

284 kWh

Produktion per andel till och med mars 2017

Föreningen

Kvarkenvinden ekonomisk förening bildades december 1997. Sommaren 1998 togs föreningens första vindkraftverk i drift på piren i Holmsunds hamn utanför Umeå. Efter att det första verket stod klart så insåg vi att vindkraft var ett ekonomiskt och miljöriktigt alternativ och sökte tillstånd för ytterligare ett verk.

Läs mer här »

87 kWh per andel i mars

Under mars producerade föreningens verk totalt 3 371 837 kWh.

59 kWh per andel i februari

Föreningens verk producerade totalt 2 278 157 kWh under februari.

Ordinarie årsstämma 2017

Den ordinarie årsstämman 2017 hålls den 5 april 2017. Kallelse skickas enligt stadgarna.

Kvarkenvinden