340
kWh

Produktion per andel till och med Maj 2024