82
kWh

Produktion per andel till och med Januari 2024