Föreningen

Kvarkenvinden ekonomisk förening bildades december 1997. Sommaren 1998 togs föreningens första vindkraftverk i drift på piren i Holmsunds hamn utanför Umeå. Efter att det första verket stod klart så insåg vi att vindkraft var ett ekonomiskt och miljöriktigt alternativ och sökte tillstånd för ytterligare ett verk.

Läs mer här »

Produktion per andel till och med Oktober 2023

Du måste vara inloggad för att få åtkomst till detta innehåll.

Information från styrelsen 2023-10-19

Du måste vara inloggad för att få åtkomst till detta innehåll.

Produktion per andel till och med September 2023

Du måste vara inloggad för att få åtkomst till detta innehåll.

Kvarkenvinden