Hem2024-06-12T13:12:41+02:00

OBS!
Detta är Kvarkenvindens nya hemsida. Om du, som medlem, bytt lösenord under de senaste månaderna kanske du inte kan logga in utan behöver skapa ett nytt. Vill du ha hjälp? Kontakta oss gärna.

Förnyelsebart utan slutförvaring!

Det finns många fördelar med vindkraft. Bland annat är bränslet gratis och förnyas hela tiden utan att släppa ut några avgaser eller någon slutförvaring att tänka på.

Tack för att Du tar hand om miljön tillsammans med oss på Kvarkenvinden!

340
kWh

Produktion per andel till och med Maj 2024

Föreningen

Kvarkenvinden 1 kooperativ ekonomisk förening bildades i december 1997. Sommaren 1998 togs föreningens första vindkraftverk i drift på piren i Holmsunds hamn utanför Umeå. Efter att det första verket stod klart insåg vi att vindkraft är ett ekonomiskt och miljöriktigt alternativ och sökte tillstånd för ytterligare ett verk.

Till toppen