Produktionsstatistik till och med Spetember 2019
7 oktober, 2019
Du måste vara inloggad för att få åtkomst till detta innehåll.
Information från sterelsemötet 19-09-03
5 september, 2019
Du måste vara inloggad för att få åtkomst till detta innehåll.
Produtkion per andel till och med Juli 2019
23 augusti, 2019
Du måste vara inloggad för att få åtkomst till detta innehåll.
Produktion per andel till och med Juni 2019
5 juli, 2019
Du måste vara inloggad för att få åtkomst till detta innehåll.
Noteringar från styrelsemöte 2019-06-18
24 juni, 2019
Du måste vara inloggad för att få åtkomst till detta innehåll.
Produktion per andel till och med Maj 2019
10 juni, 2019
Du måste vara inloggad för att få åtkomst till detta innehåll.
Noteringar från styrelsemöte
28 maj, 2019
Du måste vara inloggad för att få åtkomst till detta innehåll.
Produktion per andel till och med April 2019
7 maj, 2019
Du måste vara inloggad för att få åtkomst till detta innehåll.
Årsstämma 2019
30 april, 2019
Du måste vara inloggad för att få åtkomst till detta innehåll.
Produktion per andel till och med Mars 2019
5 april, 2019
Du måste vara inloggad för att få åtkomst till detta innehåll.
Kvarkenvinden