Fakturafrågor

Vad betyder det att det står Kvarkenvinden som leverantör?
Det innebär att Umeå Energi fakturerar raderna på denna sida på uppdrag av Kvarkenvinden. Den ersätter delvis den tidigare driftsfakturan från Kvarkenvinden.

Vad innebär raderna förbrukning och produktion VindEl?
Dessa rader visar prisdifferensen som uppstår då förbrukning och produktion sker på olika tider.

Hur beräknas antal kWh på fakturaraderna för förbrukning och produktion VindEl?
Antalet kWh är månadens produktionsvärde x antalet innehavda andelar, dock max din bruttoförbrukning.

Varför är det olika pris på fakturaraderna för förbrukning och produktion VindEl?
Priset för förbrukning VindEl är alltid månadens börspris, oavsett vilket avtal du har med Umeå Energi Elhandel.
Priset för produktion VindEl är beroende av hur det blåser.

Formel för beräkning av produktion VindEl?
((Elproduktion/tim x Nordpool spotpris/tim) / Total produktion) – Avgift till Svenska Kraftnät

Energiskatt?
Energiskatten är olika beroende på var i Sverige anläggningen ligger. Skatten bestäms av Skatteverket.

Vad innebär texten ”Produktion per andel månad”?
Det är månadens faktiska elproduktion delat med totala antalet andelar i föreningen. Om ditt värde överstiger din bruttoproduktion så sparas överskottet till årsavstämningen.

När sker årsavstämningen?
Avräkningsperiod för din vindel är 1 januari -31 december.
Årsavstämning sker i början av året efter avräkningsperioden.
Du kan se årsavstämningen på fakturan för januari.

Hur ofta kommer fakturan?
Månadsvis, går inte att välja bort.
Välj gärna E-faktura.

Exempel på faktura Förklaringar till faktura Umeå Energi

Kvarkenvinden