Försäljning av andelar

Du kan sälja dina andelar till vem du vill förutsatt att köparen har elabonnemanget i Sverige. Köparen behöver teckna elhandelsavtal med Umeå Energi för att kunna nyttja sina andelar. Säljare och köpare kommer själva överens om priset.

Som en trygghet och ett bevis för vad ni som säljare och köpare kommit överens om har vi tagit fram ett Köpeavtal – Andelar som ni kan skriva ut och underteckna om ni vill.

Varje förändring av andelsinnehav sker via föreningen:

 • Säljare och köpare fyller i och skriver under ett Överlåtelseavtal.
 • Säljaren eller köparen skickar in Överlåtelseavtalet till Kvarkenvinden via e-post till info@kvarkenvinden.se eller med brev till Norra Obbolavägen 89, 904 22 UMEÅ.
 • Om säljaren är ett dödsbo behöver även Dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket skickas med.
 • När vi fått in Överlåtelseavtalet flyttar vi andelarna från säljare till köpare.
 • Om köparen redan är medlem skickar vi ett nytt Andelsbevis.
 • Om säljaren fortsatt äger andelar skickar vi ett nytt Andelsbevis.
 • Säljaren/Köparen makulerar själv sitt gamla Insats/Andelsbevis och behöver inte skicka in det till oss.
 • Om köparen är ny medlem skickar vi ett Andelsbevis på hur många andelar som ägs samt inloggningsuppgifter till denna hemsida förutsatt att en e-postadress finns.
 • Vi kontaktar Umeå Energi och meddelar att andelarna byter ägare.
 • Andelarna kopplas till den adress du är folkbokförd på. Om du vill att andelarna ska anslutas till en annan anläggning eller flera olika adresser behöver du själv kontakta Umeå Energi, kundservice 090-16 00 20 eller kundservice@umeaenergi.se.
 • Överlåtelse av andelar genomförs den första varje månad. För att detta ska ske behöver Överlåtelseavtal vara Kvarkenvinden tillhanda senast fem arbetsdagar innan månadsskiftet.
Kvarkenvinden