Om medlemskap

Medlemskap kan beviljas till fysiska personer, juridiska personer, föreningar och församlingar som är elkonsumenter i Sverige. Du kan bli medlem genom att köpa minst fyra andelar.

Varje medlem har en röst i föreningen och ges möjlighet att aktivt delta i beslutsfattandet på föreningsstämman. Enligt föreningens stadgar hålls föreningsstämma årligen senast den sista juni.

Målproduktionen är 1 000 kWh per andel. Du får inte köpa fler andelar än vad som motsvarar den elförbrukning du har. Varje andel ger medlemmen rätt att tillgodogöra sig vindenergi motsvarande andelens kvotdel av föreningens totala årsproduktion av el.

Eftersom årsförbrukningen av el varierar från år till år rekommenderar vi att du köper 90 % av din förbrukning.

Kvarkenvinden har sedan starten 1997 en etablerad samarbetspartner, Umeå Energi, som har balansansvaret för Kvarkenvindens medlemmar.

Det innebär att du måste vara elkund hos Umeå Energi från det datum då du blir medlem i Kvarkenvinden.

Du som är intresserad av att bli medlem kan köpa andelar via Andelstorget.

Kvarkenvinden