60 kWh per andel i maj

5 juni, 2017

Föreningens verk producerade totalt 2 317 104 kWh under maj.

Kvarkenvinden