Verk 2 – Holmsund – 3 MW

21 april, 2010

Rotor
Diameter: 90 m
Svepyta: 6 362 m2
Nominellt varvtal: 16,1 rpm
Driftintervall: 9-19 rpm
Antal rotorblad: 3 st
Effektreglering: Pitch/OptiSpeed
Aerodynamisk broms: Kantställning av bladen med 3 pitchcylindrar
Torn
Navhöjd: 80 m
Driftdata
Startvind: 4 m/s
Märkvind: 15 m/s (3 000 kW)
Stoppvind: 25 m/s
Generator
Typ: Asynkron med OptiSpeed
Märkeffekt: 3 000 kW
Driftdata: 50 Hz, 1 000 V
Växellåda
Typ: 2 planetsteg och 1 parallell-axelväxelsteg
Manövrering
Typ: Datorbaserad manövrering av samtliga funktioner i vindkraft-verket med fjärrmanövrering.
Effektreglering och optimering via OptiSpeed och OptiTip pitchreglering.
Vikt
Torn: 156 ton
Maskinhus: 68 ton
Rotor: 40 ton
Fundament
Mått: 16,5 m * 16,5 m * 2,5 m

Information från Vestas

Kvarkenvinden