Verk 3 – Holmsund – 2 MW

20 april, 2010

Vestas V90-2,0 MW
Rotor
Diameter: 90 m
Svepyta: 6 362 m2
Nominellt varvtal: 14,9 rpm
Driftintervall: 9-14,9 rpm
Antal rotorblad: 3 st
Effektreglering: Pitch/OptiSpeed
Aerodynamisk broms: Kantställning av bladen med 3 pitchcylindrar
Torn
Navhöjd: 80 m

Driftdata
Startvind: 2,5 m/s
Märkvind: 13 m/s (2 000 kW)
Stoppvind: 25 m/s

Generator
Typ: Asynkron med OptiSpeed
Märkeffekt: 2 000 kW
Driftdata: 50 Hz, 690 V

Växellåda
Typ: 2 planetsteg och 1 parallell-axelväxelsteg

Manövrering
Typ: Datorbaserad manövrering av samtliga funktioner i vindkraft-verket med fjärrmanövrering.
Effektreglering och optimering via OptiSpeed och OptiTip pitchreglering.

Vikt
Torn: 150 ton
Maskinhus: 68 ton
Rotor: 38 ton

Fundament
Mått: ?m

Kvarkenvinden